Grgarske Ravne – Bate

TD Kuk

TD-KUK.JPG

Volja po druženju in ustvarjanju je pri nas skozi leta izoblikovala veliko društev. Zadnje izmed njih turistično društvo Kuk Grgarske Ravne – Bate se je preoblikovalo iz mladinskega kluba pred skoraj desetletjem. Zadali smo si nove cilje, želeli bi popestriti dogajanje in vspodbuditi zanimanje za naše kraje. Zato poskušamo pripraviti vsako leto bolj pester program prireditev ter vlagamo v turistično infrastrukturo.

Če si želite prosti čas preživeti v dobri družbi ste voljni pomagati pri aktivnostih društva vas vljudno vabimo da se nam pridružite.